Hit (5313) K-659

el Minehul Fikriyye Bi Şerhil Mukaddimetil Cezeriyye

Yazar Adı : Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi ) İlim Dalı : Kıraat
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

el-Minehu'l-Fikriyye bi-şerhi'l-Mukaddimeti’l- Cezeriyye

Kenarında Zekeriyyâ el-Ensârinin ed-Dekâiku'l-muhkemeti şerhi'l - Mukaddime adlı eseriyle Kahire (1302) ve Kazan'da (1887), Taşköprizâde'nin bir şerhiyle Mekke'de (1303) ve Cezerinin oğluna ait bir şerh­le birlikte tekrar Kahire'de basılmıştır (1308).

<
...