Hit (3983) K-629

Şiir ve Şarkı Mecmuası

Yazar Adı : Ali Ufki Bey İlim Dalı : Müzik
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06

Şiir ve Şarkı Mecmuası

İçerisinde şarkılar, ilâ­hiler, gazeller vb. ile İtalyanca açıklama­ların yer aldığı bu yazma Bibliotheque Nationale'dedir (AF 292).

Kütüphaneye Antoine Galland tarafından verilmiş olan bu eseri Rızâ Nur, Ali Ufkîye ait oldu­ğunu belirtmeden, Türkbilik Revüsü 'nde etraflıca tanıtmış ve tıpkıbasımını ya­yımlayacağını belirtmişse de bunu ger­çekleştirememiştir.

Şükrü Elçin bu ese­rin Mecmûa-i Sâz ü Söz'ün müsvedde­si olduğunu, Gültekin Oransay'ın da ay­nı kanaati taşıdığını belirtmektedir.

<
...