Hit (4738) K-626

Siracül müslimin

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06

Sirâcü'l-müslimîn

Nevâinin külliyatı içinde yer alan küçük bir akaid kitabıdır.

Şeriatın hü­kümlerini, Allah'ın sekiz sıfatını ve İs­lâm'ın esaslarını manzum olarak anlat­maktadır.

<
...