Hit (4035) K-604

Tarihi Mülüki Acem

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Târîh-i Mü-lûk-i "Acem

Men­sur bir eserdir.

İçinde yarı mesnevi tar­zında yazılmış iki beyitlik şiirlere de rast­lanır.

İran'ın efsanevî tarihini anlatan bu kitabında Nevâî İran hükümdarlarını dört hanedana göre sınıflandırmıştır.

Eserde Pîşdâdiyân, Keyâniyân, Eşkâniyân ve Sâ-sânîler söz konusu edilmektedir.

Eserin önemi, dinî ve tarihî mitoloji hakkında geniş bilgi vermesidir.

Nevâî bu eseri ha­zırlarken İslâm dünyasının Cami üt-tevârih, Taberînin Târih'i, Nasîhatü'l-mülûk, Güzide ve bilhassa Beyzâvinin Nazdmü'r-tevdinYi gibi önemli kaynak eser­lerinden faydalanmıştır.

Osmanlı Türkçesi'ne tercümesi Târih-i Fendi" adıyla Viyana'da basılmıştır (1872).

<
...