Hit (3994) K-596

Teşrifat ve Teşkilatımız

Yazar Adı : Ali Seydi Bey İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Kitap Tipi : Muhtasar
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Teşrifat ve Teşkilatımız

Ali Seydi'nin çeşitli gazetelerdeki ma­kaleleri arasında, 1921 yılında İkdam gazetesinde yayımladığı Osmanlı teşki­lât ve teşrifatına ait makaleler Teşrifat ve Teşkilatımız adıyla derlenerek bir kitap haline getirilmiştir (nşr N. Ahmet Banoğlu, İstanbul, ts.)

Ancak ciddi bir neşir olmaktan uzak bulunan bu sade­leştirilmiş ve açıklayıcı dipnotlarla ha­zırlanmış çalışmada Ali Seydi Bey'in ma­kaleleri arasına yer yer ve çok defa esas metinden ayırt edilemeyecek tarzda ko­nu ile ilgili bazı yazılar da ilâve edilmiş­tir.

Kitabın ikinci bölümü ise, neşredenin "Harem Teşkilâtı ve Teşrifatı" adı altın­da esere eklediği, bir kısmı daha önce yayımladığı Tarih Dünyası adlı dergi­de çıkmış yazılardan meydana gelmek­tedir.

<
...