Hit (4484) K-539

Ahvâl-i Ceng-i Marhatta

Yazar Adı : Ali İbrahim Han İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahvâl-i Ceng-i Marhatta

Târih-i İb­rahim Hân veya Vekâyii Ceng-i Mar­hatta adlarıyla da anılan bu eser, çök­mekte olan Hint-Türk İmparatorluğu'na hükmetmek isteyen Marhattalar'ın 1757-1784 yıllan arasındaki mücadele­lerini anlatır.

1787'de Benâres'te yazı­lan eser, 1795'te Tevârîh-i Marhatta ve Ahmed Şâh Abdâlî adıyla Urduca'ya tercüme edilmiş, bu tercüme aynı yıl ba­sılmıştır.

...