Hit (4077) K-516

Nisabül Mevlevi

Yazar Adı : İsmail Rusuhi Ankaravi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Nisâbül Mevlevî

Şeyhülislam Yahya Efendi"nin arzusu üzerine Rusûhî İsmâil-i Ankaravî (ö.1041/1631) tarafından XVII. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan risalede, tarikat, fıkıh ve süluk mertebelerine dair meseleler işlenmiştir.
...