Hit (5212) K-465

Birbirimizi Kırmayalım

Yazar Adı : Veled Çelebi İzbudak İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Birbirimizi Kırmayalım

Veled Çelebi İzbudak tarafından telif edilen ve İstanbul-1342/1923"de Evkâf-ı İslamiye matbaasında 29 sayfa olarak neşredilen eserin başında, “Geçen Salı günü (18 Mart) neşr olunan (İleri) gazetesinde Mevlevîlik hakkında pek şümullü ağır iftiralara hâvî celi hattan dizilmiş bir ser levha vardı ki altında pek çirkin ma"nî ifham eder.

Mahsus yapılmış serâpâ gayr-i tabi"î garazkârâne tezyi" edilmiş kıymetsiz bir resim bulunuyordu:

Bakın ey ahâlî bir Mevlevî zındığı oğlan oynatıyor, denilmek isteniyordu” şeklinde bir açıklama yer almaktadır.

Yukarıda verilen girişe cevap niteliği taşıyan eserin 20. sayfasında bu konunu sonunda “Meşâyih-i Mevleviye” imzası yer almaktadır.

Eserin 20.-29. sayfaları arasında ise 22 Mart 1340 Hâdim-i Mevleviye Mehmed Ziya imzasıyla çeşitli açıklamaları içeren “Mukkaddemâtımızla oynanılmasın” başlığı altında Mevlevîler ve Mevlevîlikle ilgili ayrı bir kısım bulunmaktadır.

1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Birbirimizi Kırmayalım / Baskı Isim (AR) : / Ebat : - / Yayın Evi : Evkâf-ı İslamiye matbaası / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1342/1923 / Baskı Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 29 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...