Hit (3318) K-458

Urcuze fi Delilir Rad

Yazar Adı : Ali b. Ali b. eş Şeybani el Mağribi el Kayrevani İlim Dalı : Diğer
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Urcûze fi Delîli'r-Ra'd

Kitâbül-Bâri de zikrettiği üç eserinden astrometeorolojiye dair Urcûze fi delîli'r-ra'd'ın bir tek yaz­ması mevcuttur.

(Rabat D 1683)

<
...