Hit (4771) K-449

er Risaletul Müfide

Yazar Adı : Ali b. Muhammed b. Cafer b. el Velid el Kureşi İlim Dalı : Felsefe
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-18

er Risaletul Müfide

İbn Sînâ'ya atfedilen Kitâbü'n-Nefs'e yapılmış bir şerhtir.

...