Hit (4355) K-440

Beyanü Gurbetil İslam

Yazar Adı : Al b. Meymun b. Ebi Bekr el İdrisi el Mağribi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Beyanü Gurbetil İslam

Doğu ve batı İslâm dünyaları arasında­ki dinî, sosyal, kültürel farklılıklar üze­rinde duran eser ilk defa müsteşrik I. Goldziher'in dikkatini çekmiş ve geniş bir makale ile ilim âlemine tanıtılmıştır (bk. ZDMG, s. 293-300).

Eser Ali b. Mey­mün'un bazı risâleleriyle birlikte Suri­ye'de Zâhiriyye Kütüphanesi'nde ve Kahire'de Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulun­maktadır.

<
...