Hit (3480) K-422

İrşadül Hılli Tahkikis Saa Birubiş Şua Vezzıl

Yazar Adı : Alemi Abdüsselam b. Muhammed Abdüsselam el Haseni el Fasi İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15

İrşadül Hılli Tahkikis Saa Bi rub'iş Şua Vez Zıl

Namaz vakitlerinin tesbitine dair yaptığı "rub'u'ş-şuâ ve'z-zıl" adlı aletin resminin bulunduğu ve kul­lanılışının açıklandığı küçük hacimdeki bu risalesini müellif tıp tahsili için gitti­ği Mısır'da bastırmıştır (ts).

Eserin bir mukaddime ve dört babdan meydana gelen yedi varaklık yazma bir nüshası Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir (Mîkât, nr. 207).

Yine aynı yerde muhafaza edilen "rub' rasadî âfâki" adında bakırdan ya­pılmış bir aleti daha bulunmaktadır.

<
...