Hit (2176) K-1440

Gunyetül Mütemelli fi Şerhi Münyetil Musalli

Yazar Adı : Halebi İbrahim b. Muhammed İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Gunyetü’l-mütemellî fî şerhi Münyeti’l-musallî

Sedîdüddin Kâşgarî’nin (ö. 705/1305) Münyetü’l-musallî adlı eserine yazdığı şerhtir. Tahâret ve namaz konularını Hanefî fıkhına göre ayrıntılı biçimde ele alan kitap uzun süre medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Birçok defa basılan eser (Leknev 1222, 1323; İstanbul 1253, 1256, 1295, 1300, 1325; Lahor 1310, 1314) Halebî kebîr diye tanınır.

...