Hit (5375) K-416

Tezkiretü Ülil Elbab

Yazar Adı : Davud i Antaki İlim Dalı : Farmakoloji
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-13 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-15

Tezkiretü üli'l-Elbâb

Farmakoloji kitabı­dır. Alemi Abdüsselam b. Muhammed Abdüsselam b. el Fasi tarafından şerhedilmiştir. Ziyaün Nibras fi Halli Müfredatil Antaki bi Luğati (ehli) Fâs

bkz. 414 kayıt nolu kitap

<
...