Hit (3591) K-272

es Sittü Hüda

Yazar Adı : Ahmed Şevki İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11

es Sittü Hüda

Bu eser de komedi tarzında manzum bir piyestir .(Kahi­re, ts).

(eserin genişçe bir tanıtımı için bk. Ali Ahmad Mahmoud, Journal of Arabic Literatüre, XlX/2, s. 183-191).

<
...