Hit (3791) K-215

İstimdad

Yazar Adı : Ahmed Muhtar Efendi Giritli İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /2008-07-03

İstimdad

Beş bölüm ve 222 beyitten meydana gelen eser "Na't-i nebevi" ile başlamakta, bunu Hulefâ-yi Râşidîn, ensar ve muhacirini metheden beyitler takip etmektedir.

Son bölüm­de de "Şeyh-i Ekber" övülmektedir (İs­tanbul 1312).

<
...