Hit (1642) K-1640

Avicennas Psychology

Yazar Adı : Fazlur Rahman İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Avicenna's Psychology
681 (İbn Sina’da Psikoloji)

Fazlur Rahman'in doktora tezi olup İbni Sînâ'ya ait “Kitâbun-Necât” adlı eserin "en-Nefs" bölümünün tenkitli neşrinden ibarettir. Ayrıca bu bölümün İngilizce tercümesi yanında metnin tahlilini, Aristo ve Fârâbî gibi diğer bazı filozofların görüşleriyle karşılaştırılmasını da içermektedir.

...