Hit (2191) K-1324

Afetü Ashabil Hadis ver Red ala Abdil Mugis (Afetül Muhaddisin)

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-19 Güncelleyen : /0000-00-00
Âfetü Ashâbi’l-Hadîs ve’r-Red ‘alâ ‘Abdi’l-Mugis (Âfetü’l-Muhaddisîn)

Abdülmugis b. Züheyr el-Harbî’nin, Hz. Peygamber’in Ebû Bekir es-Sıddîk’ın arkasında namaz kıldığını ispat etmek üzere kaleme aldığı iki esere reddiye olarak yazılan kitap Ali Mîlânî’nin tahkikiyle neşredilmiştir (Tahran, ts.).
...