Hit (2595) K-1197

el-İhtibal bima fi şi'ri Ebi'l-'Atahiye mine'l-hikemi ve'l-emsal

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Edebiyat
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
el-İhtibâl bimâ fî şi'ri Ebi'l-'Atâhiye mine'l-hikemi ve'l-emsâl.

Ebü'l-Atâhiye'nin (ö. 210/825) şiirlerinin toplandığı eserde şiirler Mağrib alfabesi esas alınarak kafiye harflerine göre sıralanmıştır. Eserin Medine Arif Hikmet Kütüphanesi'nde bir nüshası Kahire Ma'hedü'l-mahtûtâti'l-Arabiyye'de ise bunun bir fotokopisi bulunmaktadır. el-İhtibâl, Ebü'l-Atâhiye'nin şiirlerini yayımlayan Luvîs Şeyho ve Şükrü Faysal'ın çalışmaları içerisinde de yer almaktadır.
...