Hit (3881) K-1160

et Tefhim fi Evaili Sınaati et Tencim

Yazar Adı : el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan İlim Dalı : Gizli İlimler
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
et-Tefhim' fî Evâili Sınâati't-Tencîm.

Bîrûnî'nin 420'de (1029) tamamladığı astronomik bilimlere giriş mahiyetinde­ki bu eseri matematik, astronomi, astro­loji, coğrafya ile ilgili konuları ihtiva eder.

Eserin hem Arapça hem de Farsça nüs­haları mevcut olup Arapça'sını İngiliz­ce tercümesiyle birlikte Ramsay Wright (The Book of Instruction in the Art of Astrology, London 1934), Farsça'sını da Celâleddin Hümâî yayımlamıştır (Tahran 1362 hş./ 1983-84).
...