Hit (3592) K-1117

el Akl ve el Fıkh fi fehmi el hadis en Nebevi

Yazar Adı : Zerka , Mustafa Ahmed Mustafa b. Ahmed Muhammed ez Zerka İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : /2014-07-19 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-21

el-Akl ve'l-fıkh fî fehmi'l-hadîsi'n-Nebevî

Ele alınan altı örnekten yola çıkarak hadisleri anlamada izlenecek yöntemi konu edinen küçük hacimli bu eseri (Beyrut-Dımaşk 1417/1996)
Abdullah Kahraman Hadislerin Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü adıyla Türkçe’ye çevirmiştir .(İstanbul 2002).

<
...