Hit (2343) K-1107

Hüsnut Tekadi fi Sireti el İmam Ebu Yusuf el Kadi

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-16
Hüsnü't-tekâdî fî sîreti'l-İmâm Ebî Yûsuf el-Kâdî

(İmam Ebû Yûsuf'un biyografisi yanında İmam Ebû Hanîfe'nin kendisine yaptığı vasiyeti içerir; Kahire 1948; Humus 1968; Beyrut 2004) <
...