Hit (2752) K-1100

et Tahrirul Veciz fi ma Yebtağıhil Müsteciz

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-14
et-Tahrîrü'l-vecîz fî mâ yebtağıhi'l-müstecîz

Müellifin mensup olduğu ilim silsilesinde yer alan âlimlerin ve icâzet verdiği talebelerinin isimlerini içeren bir eserdir (sebet)
(Kahire 1941; nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Halep 1413/1993).
...