Hit (3117) K-1089

Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre

Yazar Adı : Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-04-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre

Bu eser edebiyatta şathiye adı verilen türün en çarpıcı örneklerindendir.

Yûnus Emre'nin:

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakuyup dir ne yirsin kozumu.


şeklinde başlayan şiirinin şerhidir.

Niyazî-i Mısrinin bu şerhine sonradan İsmail Hakkı Bursevî bir zeyl eklemiştir .

Niyazî-i Mısrî bu şerhde şeriat, tasavvuf, hakikat kavranılan arasındaki farklılıklan ortaya koyduğu gibi, mürşid olmadan bir kimsenin manen sülûkunu tamamlamasının mümkün olamiyacağını belirtir.

Niyazî-i Mısrî, bu şerhi, müridlerinin isteği üzerine yazdığını belirtir ve bunu şöyle anlatın "Bu fakir Mısriden, Yûnus hazretlerinin bu dokuz ebyâtını şerh ve beyan etmeyi bazı ihvan iltimasıyla tesvîd olunup, sekiz ay miktarı kağıd arasında şöyle perişan kalmışdı. Sebeb ol idi ki acaba azizin muradı üzere oldu mu-olmadı mı? " .

Niyazî-i Mısrî, Yûnus Emre'yi rüyasında gördüğünü ve bazı tashihler yaptırdığını kendisi şöyle anlatır "Bir gece vakıada Yûnus hazretlerini gördünuFakire azim beşaret ile iltifat edip, buyurdular , benim ol sözlerime yazdığın şerhi çıkar, Fukara menfaatlansınlar" .

Bektaşilik konusunda çalışmalarıyla tanınan Birge, Niyazî-i Mısrinin bu şerhinin kendini çok seven Bektaşîler tarafından ilgiyle okunduğunu kaydeder .
Ayrıca, bu eser, Osmanlıca'dan günümüz diline çevrilerek, Yûnus Emre ve Divân'ıyla ilgili bir çalışmanın içinde yayınlanmıştır .

...