Hit (7085) K-1044

Hz. Mevlana Ahi Evren Ve Şeyh Sadreddini Konevinin Konya Halkının Eğitimindeki Rolü

Yazar Adı : Hatice Konukseven İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2010-10-31 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2010-10-31

Hz. Mevlânâ, Ahi Evran Ve Şeyh Sadreddin i Konevi’nin Konya Halkının Eğitimindeki Rolü

1.Tez : Tez Isim (TR) : Hz. Mevlana Ahi Evren Ve Şeyh Sadreddini Konevinin / Tez Isim (AR) : / Ebat : standart / Derecesi : Yüksek Lisans / Üniversitesi : Selçuk Üniversitesi / Yayın Tar. : 2006 / Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Zeki ATÇEKEN / Tez Dili : Türkçe / Özellik : . / Sayfa Adedi : 118 / Açıklama : Yazarının Genel İzni İle Yayınlanmaktadır. / Konu Fihristi :

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.......................................................................................................................V

KISALTMALAR .................................................................................................... VI

GİRİŞ ..........................................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

1.1.XIII.YY’DA TASAVVUF KAVRAMI ..............................................................4

1.2. TASAVVUF KAVRAMI....................................................................................4

1.3. TASAVVUF MENŞELERİ................................................................................6

1.3.1. İran Menşei...................................................................................................6

1.3.2. Hint Menşei ..................................................................................................7

1.3.3 Yeni Eflatuncu Menşei..................................................................................7

1.4. TASAVVUFUN ANA KONULARI ..................................................................8

1.4.1. TEVHİD.......................................................................................................8

1.4.2. VAHDET-İ VÜCUD....................................................................................8

1.4.3. İNSAN..........................................................................................................8

1.4.4. AHİRET HAYATI.......................................................................................8

1.4.5 KERAMET....................................................................................................9

1.4.6 ZAHİRİ VE BATINİ İLİM .........................................................................9

1.4.7 İBADET ........................................................................................................9

1.5. TASAVVUFUN TEKKE VE ZAVİYELERLE OLAN İLGİSİ....................9

1.6 XIII.YY’DA TASAVVUFUN MERKEZİ TEKKE VE ZAVİYELERE

GENEL BAKIŞ ........................................................................................................11

1.6.1 TEKKE VE ZAVİYELERİN İLK KURULUŞU VE TARİHİ

GELİŞİMİ ............................................................................................................11

1.6.2 TEKKE VE ZAVİYELERİN GÖREVLERİ ..............................................12

1.7. XIII.YY DA KONYA’DA İSLAM SUFİZMİNİN BOYUTLARI................14

1.7.1. ANADOLU SELÇUKLULARINDA ZAVİYELER.................................14

II

İKİNCİ BÖLÜM

2.1. XIII. YY’DA KONYA HALKININ EĞİTİMİNDE ROL OYNAYAN

ŞAHSİYETLERDEN HZ. MEVLÂNÂ’NIN ÖĞRETİSİ ........................ 17

2.1.1.MEVLÂNÂ’NIN HAYATI .......................................................... 17

2.1.1.1. MEVLÂNÂ HAKKINDA ................................................... 17

2.1.1.2. BELH’TEN GÖÇ................................................................ 18

2.1.1.3. EVLİLİĞİ .......................................................................... 18

2.1.1.4. KONYA’YA YERLEŞMESİ ............................................... 18

2.1.1.5. MEVLÂNÂ CELALEDDİN’LE TEBRİZLİ ŞEMS’İN

BULUŞMASI .................................................................................. 19

2.1.1.6. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN’İN DİĞER DOSTLARI ........... 20

2.1.1.7. ÖLÜMÜ............................................................................. 20

2.1.1.8. TÜRBESİ ........................................................................... 20

2.1.1.9. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİ .............................................. 20

2.1.1.9.1 MESNEVİ ................................................................... 21

2.1.1.9.2. DİVAN-I KEBİR........................................................ 22

2.1.1.9.3. FİHİ MA-FİH ............................................................. 22

2.1.1.9.4. MECÂLİS-İ SEBA ..................................................... 22

2.1.1.9.5. MEKTUBAT .............................................................. 22

2.1.1.10. KAYNAKLAR ÜSTÜNE.................................................. 22

2.1.2 MEVLEVİLİK ............................................................................ 23

2.1.2.1 MEVLEVİ TARİKATI (MEVLEVİYYE) ve SULTAN

VELED........................................................................................... 23

2.1.2.2. MEVLEVİ TEKKELERİ ve MEVLEVİ TARİKATININ

ETKİSİ ........................................................................................... 26

2.1.2.3. TEŞKİLAT ve YÖNETİM.................................................. 27

2.1.2.4. MEVLEVİLİKTE BAZI YAPILANMALAR....................... 28

2.1.3. MEVLEVİ EĞİTİM SİSTEMİ VE KONYA HALKI ÜZERİNDE

HZ. MEVLÂNÂ’NIN EĞİTİMCİ ROLÜ

2.1.3.1 MEVLEVİ EĞİTİM SİSTEMİ VE MEVLEVİLİKTE BAZI

ESASLAR....................................................................................... 29

2.1.3.1.1. MEVLEVİ EĞİTİM SİSTEMİ .................................... 29

2.1.3.1.2. MEVLEVİLİKTE BAZI ESASLAR VE EĞİTİME

ETKİSİ ...................................................................................... 34

III

2.1.3.2. BİR EĞİTİMCİ OLARAK MEVLÂNÂ............................... 37

2.1.3.2.1. MEVLÂNÂ’NIN EĞİTMENLİĞİNDEKİ TEMEL

ÖZELLİKLER ................................................................................ 38

2.1.3.2.2. ONUN İNSANA BAKIŞI............................................ 44

2.1.3.2.3. ONUN HALKA BAKIŞI............................................. 45

2.1.3.2.4. HZ. MEVLÂNÂ’NIN AHLÂKİ VE SOSYAL YÖNÜ . 46

2.1.3.2.5. MEVLÂNÂ’NIN TÜRK MUSİKİSİ ÜZERİNDEKİ

TESİRLERİ .................................................................................... 47

2.1.3.2.6. MEVLÂNÂ’YI ÇAĞINDA FARKLI KILAN

DÜŞÜNCELERİ ............................................................................. 48

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.1. XIII. YY’DA KONYA HALKININ EĞİTİMİNDE ROL

OYNAYAN ŞAHSİYETLERDEN AHİ EVRAN’IN ÖĞRETİSİ ...... 49

3.1.1.AHİ TEŞKİLATI’NIN KURUCUSU AHİ EVRAN ...................... 49

3.1.2 AHİ EVRAN’IN ESERLERİ ....................................................... 51

3.1.3 AHİLİĞİN TANIMI .................................................................... 52

3.1.4 ANADOLU’DA AHİ TEŞKİLATI’NIN KAYNAĞI ve

FÜTÜVVETÇİLİK İLE İLGİSİ ................................................... 53

3.1.5 AHİ BİRLİKLERİ’NİN KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN

FAKTÖRLER ............................................................................. 57

3.1.6 AHİLİĞİN ORTADAN KALKMASI .........................................59

3.1.7 AHİ TEŞKİLATI’NIN ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME

KATKILARI ............................................................................... 60

3.1.7.1 ASKERİ ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME KATKISI ................ 62

3.1.7.2 SİYASÎ ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME KATKISI .................. 63

3.1.7.3 EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİME KATKISI .......... 63

3.1.7.4 DİNİ ÖZELLİĞİ ve EĞİTİME KATKISI ............................. 64

3.1.7.5 SOSYAL FAALİYETLERİ ve EĞİTİME KATKILARI........ 64

3.1.7.6 GENEL OLARAK EĞİTİM FAALİYETLERİ...................... 65

IV

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4.1 XIII. YY’DA KONYA HALKININ EĞİTİMİNDE ROL OYNAYAN

ŞAHSİYETLERDEN SADREDDİN-İ KONEVİ’NİN ÖĞRETİSİ .......... 66

4.1.1 ŞEYH SADREDDİN-İ KONEVİ HAKKINDA............................. 66

4.1.2. ŞEYH SADREDDİN-İ KONEVİ’NİN ESERLERİ ..................................70

4.1.3 EKBERİYE TARİKATININ KURULMASI .............................................72

BEŞİNCİ BÖLÜM

5.1 SONUÇ................................................................................................................75

EKLER .................................................................................................... 88

RESİMLER ............................................................................................. 91

BİBLİYOGRAFYA ...............................................................................................105
reasons married men cheat why does husbands cheat want my wife to cheat
free abortion pill abortion pictures pro life abortion
treatment of aids hiv treatments aids pictures
...