Hit (5137) D-361

Geniş Zamanlar

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Şiir
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Geniş Zamanlar

Üç aylık edebiyat ve şiir dergisidir.

1988'de üç sayısı yayınlanan Geniş Zamanlar dergisi dönemin yenilikçi genç şairleri olarak parlamış olan İbrahim Kiras, Ahmethan Yılmaz, Birhan Keskin gibi isimlerin yanısıra Enis Batur, Tarık Günersel, Lale Müldür, Adnan Özer gibi bir önceki kuşağın mensuplarının da şiirlerine ve yazılarına sayfalarında yer verdi.

Ahmethan Yılmaz ve Adnan Özer'in desteğiyle İbrahim Kiras'ın yönetiminde hazırlanan derginin yayın kurulunda Birhan Keskin, Yalçın Hatunoğlu yer alıyordu.

Geniş Zamanlar dergisi çıkış gerekçesini, İbrahim Kiras'ın kaleme aldığı bir yazıyla kamuoyuna duyurdu. Derginin ilk sayısında yer alan bu yazıda Geniş Zamanlar'ın çıkış amacı ve üstlendiği misyon şöyle özetleniyordu:

"Geniş Zamanlar, şiir için bir medya işlevi görmek için çıkıyor. Herhangi bir estetik anlayışı ya da şiirsel tavrı temsil etmediği gibi, belli bir kesimin veya topluluğun sözcülüğünü de yapmıyor. Belirli bir nitelik çizgisinin üstünde olan ürünler Geniş Zamanlar'da kendilerine bir yer bulabilecek; şiire ilişkin her konuda her türlü düşüncenin tartışılmasında, değerlendirilmesinde ve sunulmasında zemin olacak Geniş Zamanlar. Şunu da söyleyelim ki içeriğin belirlenişinde ve kompozisyonunda geçerli olacak bir programımız var, ama medyatik işlevin sürdürülmesi uğuruna programımızı da alabildiğine esnek tutmaya çalışacağız. Yayının 'şık'lığı değil işlevselliği ilgilendiriyor bizi. Bu noktada içerdiği mesajlar yönünden birbirinden zıt yerlerde duran yazıların Geniş Zamanlar'da nasıl yan yana geldiği anlaşılacaktır."

Geniş Zamanlar çıktığı dönemdeki edebiyat ortamında tartışma konusu olan üç ana kavramın etrafında yazılara yer veren üç sayısında sırasıyla "Gerçeklik ve Gerçekçilik", "Şiir ve Modernizm", "Şiir ve Gelenek" konularından yola çıkarak sanat eserinin mahiyetini ve sanata ilişkin algıların sosyo-kültürel dayanaklarını anlaşılır kılma yolunda bir çaba içinde oldu.

Ağırlıklı olarak modern Türk Edebiyatından öncü metinlerinin yayınlandığı dergide 70 ve 80 kuşağının iki iyi ve özgün şairi Tarık Günersel ve Cafer Turaç ile Amerikalı modernist şair Charles Olson için özel dosyalar hazırlandı.

Geniş Zamanlar'da rastlanan diğer bazı imzalar şunlardı:

Talat Sait Halman, Hulki Aktunç, Ebubekir Eroğlu, Lale Müldür, İskender Savaşır, Ahmet Ada, Sami Baydar, Kemal Sayar, Yurdakul Kavas, Seyhan Erözçelik, Mevlana İdris, C. Hakan Arslan, Burak Deniz, Osman Çakmakçı, Kubilay Tunçer, Merih Akoğul, Atılgan Bayar, Yalçın Hatunoğlu, İrfan Çiftçi, İrfan Yıldız, Okan Süha Yıldırım, Mehmet Efe, Hasan Öztoprak, Mehmet Hakan, Abdülnasır Yıldırım, Hüseyin Öncü, Rüstem Aslan...

Raymond Williams, Ihab Hassan, Ian Wallace, Richard Kostalenetz, Gerald Graff ve Octavio Paz gibi isimlerden çeviri metinler de Geniş Zamanlar sayfalarında yer buldu.

abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1988
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0