Hit (5326) D-138

Atsız Mecmua

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dil, Edebiyat, Fikir
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Atsız Mecmua

15 Mayıs 1931´de yayımlanan ilk sayının başına, Ziya Gökalp`in Diyarbakır`da çıkardığı Küçük mecmua`yı yayımlarken koyduğu «Çınaraltı» başlıklı yazı basılmıştır.
«Bozkurt» imzalı ve «Bir kuş bakışı» başlıklı takdim yazısında da, I. Dünya Savaşı, Millî Mücadele ve sonrası üzerinde durulduktan sonra, «İşte bu mecmua halkın içine girecek onun ıztırabına ve sefaletine katışarak, köylümüzü ve köylerimizi kurtarmaya ve yükseltmeye çalışacak gençlerin mecmuası olacaktır. Turancılıktan Anadoluculuğa ve Marksizmden Faşizme kadar hangi içtimaî akideye temayül edersek edelim, üzerinde çalışılacak bir saha vardır : Anadolu. Yükselmesi, artması ve kuvvetlenmesi lâzım gelen bir kütle vardır: Türk köyü ve Türk köylüsü» deniliyor.

Atsız mecmua, devrinde, dil, edebiyat, ve fikir alanında tesirli olmuştur.
Hüseyin Nihal daha sonra 1930’ların imlâsı gereği at şeklinde yazılan ad`dan türeme Atsız`ı soyadı olarak kullanmıştır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 15.May.31
Yayın Bitiş Tarihi : 25.Eyl.32
Yayın Sayı Adedi : 17