Hit (1203) Y-994

Adnan Adıvar

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Gelibolu / Çanakkale D.Tarihi : 1881
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 01.Tem.55
Görevi : Bakan,Milletvekili,Öğretmen,Tabip/Doktor,Yazar Uzm.Alanı : Tıb
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Fransızca, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Adnan Adıvar
Asıl adı Abdûlhak Adnan.
Halide Edip Adıvar'ın ikinci eşidir.
İlk ve ortaöğrenimini tamamladığı İstanbul'da Tıbbiye Mektebini üçüncü sınıfa kadar okudu.
Arkadaşlarıyla birlikte kaçtığı Almanya'da Berlin Tıp Fakültesini bitirdi, aynı yerde asistan olarak çalıştı.
Zürih'te ihtisas yaptı. Meşrutiyetten sonra Tıbbiye Mektebine müderris oldu, daha sonra iki yıl kadar bu fakültenin müdürlüğünü yaptı.
Birinci Dünya Savaşına Trablusgarp cephesinde Hilal-i Ahmer (Kızılay) müfettişi olarak katıldı, daha sonra aynı dernekte genel sekreterlik yaptı.
1919'da, Mütarekeden sonra Osmanlı Mebusan Meclisine İstanbul milletvekili olarak girdi.
M. Emin Yurdakul, Yusuf Akçura vd. ile birlikte Millî Türk Fırkasının kurucuları arasında yer aldı.
İstanbul’un işgali üzerine eşi Halide Ediple birlikte Ankara’ya yerleşti.
İlk TBMM hükümetinin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyye (Sağlık ve Sosyal Yardım) ve Dâhiliye vekilliklerine getirildi.
Mecliste 2. Başkan olarak görev aldı.
1923'te milletvekili seçildi.
Bir süre de Dışişleri Bakanlığı yaptı.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın (1924) Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoyla birlikte kurucuları arasında yer alması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile arası açıldı, gözden düştü.
Yurtdışına çıktı. İzmir suikastı nedeniyle hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktıysa da beraat etti.
Türkiye’ye dönmeyip uzun yıllar (1929-39) İngiltere ve Fransa'da yaşadı.
Paris'te sekiz yıl kadar Türkçe öğretmenliği yaptı.
İngiltere’de iken Britannica ansiklopedisine Türkiye maddesini yazdı.
Mustafa Kemal Paşa'nın ölümüne kadar küskünlüğü sürdü.
1939'da Halide Edible birlikte yurda döndü.
Yurda dönüşünde İslâm Ansiklopedisi yazı kurulunun yönetimine getirildi.
1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden İstanbul bağımsız milletvekili oldu.
Son yıllardaki araştırma yazılarını Cumhuriyet gazetesi ile Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı.
Bertrand Russell gibi bazı düşünürlerinin kitaplarını Türkçeye Çevirdi.
Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyetinin kuruluşuna da katılan Adnan Adıvar, bu kuruluşun ilk başkanı oldu.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-ÎNCELEME:

  • Faust, Tahlil Tercümesi (1939),
  • Osmanlı Türkleri'nde İlim (ilk baskı Fransızca, 1939; 2. bas. 1943),
  • Tarih Boyunca İlim ve Din (2 cilt, 1944),
  • Bilgi Cumhuriyet Haberleri (1945).

BİYOGRAFİ:

  • Farabi (1947).

DENEME:

  • Dur, Düşün (1950),
  • Bizans'ta Yüksek Mektepler (1953),
  • Hakikat Peşindeki Emeklemeler (1954).

ÇEVİRİ:

  • Felsefe Meseleleri (Bertrand Russell'dan, 1936).
"Adnan Beyi bu şöyle böyle taraflariyle değil, ona mahsus bir halin cazibesi içinde sevdim. Bütün vekarlı görünüşünü kalıplayan derin bir ahenk ve muvazene içinde, fikirlere, hâdiselere ve insanlara karşı içli ve anlayışlı bir duruşu vardı. Bu 'kâmil' hali, onun hüviyeti üzerinde, bütün onu tanıyanların saygısını buluşturuyordu. Gençliğinde de böyleydi herhalde. Çünkü bu hüviyet onda, geniş ve çeşitli bir kültürün cilaladığı tabiî bir hâldi, bir mizaçtı. Onun kendi kendine daima uygun, rahat ve düzgün, ütülü görünüşü, hiç bir zaman, hiç bir yerinden pot vermemiştir. " (Peyami Safa)