Hit (1776) Y-966

Abdülhamid Hamdi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Harput / Elazığ D.Tarihi : 12 Nis.1830
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 12.May.02
Görevi : Mutasavvıf,Şair,Tasavvuf Şeyhi,Yazar Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülhamid Hamdi
Ünlü mutasavvıf-bilgin Ömer Naimî'nin oğlu.
Harputta Kâmil Paşa Medresesinde öğrenim gördü. Aynı medreseye müderris oldu. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Tasavvufta Kadiri ve Şazelî tarikatlerine bağlandı. Ahmed b. Idris adlı bir Şazelî şeyhinden feyiz aldı ve onun tarzı üzere irşad çalışmaları yaptı.
ESERLERİ:

  • Dîvançe-i Eş'âr,
  • Tahmîsül-Kasîdetil-Münferice,
  • es-Samtül-Abkarî fi Şerhi Ikdi'l-Cevheti fi Beyni Kesbiyyil-Mâtûrîdî vel-Eş'arî,
  • Safvetü Efkaril-Ulemâ fi İsbâti İlmi Nebiyyinâ bil-Esmâ,
  • Nüzhetül-Ahdân fi Hâşiye-i Tuhfetü'l-İhvân,
  • Nesâyicü'l-Ebkâr fi Hasiyeti Netâyicûl-Efkâr,
  • Buğyetül-Kâsidfi Cevâbil-Es'iletil-Vârideti min Âmid.