Hit (1578) Y-959

Abdurrahman Şeref

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1853
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1925
Görevi : Bakan,Milletvekili,Öğretmen,Tarihçi,Vakanüvist Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Şeref
İlköğreniminin ardından Eyüp Rüştiyesini, ardından Mekteb-i Sultanîyi bitirdi (1873).
Sırasıyla Mahrec-i Aklâm-ı Şahane, Mekteb-i Sultânı ve Dârülmuallimîn'de tarih-coğrafya öğretmenliği (1873-88), Mekteb-i Mülkiyede müdürlük yaptı.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra Defter-i Hakanî nazırlığı, daha sonra Âyân Meclisi üyeliği (1905),
Maarif (1909–13), Evkaf (1918) nazırlıkları,
Şurayı Devlet (Danıştay) başkanlığı, (1919) görevlerinde bulundu.
1920'de Yeniden Maarif Nazırı, Cumhuriyetin ilânından sonra İstanbul'dan ikinci devre milletvekili seçildi.
Resmî görevleri yanında telif faaliyetlerinde de bulunup çoğu ders kitabı mahiyetinde birçok eser kaleme aldı.
Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin ve 27 Kasım 1909'da kurulan Târih-i Osmâni Encümeninin başkanlığını yaptı, bu kurulun yayın organı olan Târih-i Osmâni Encümeni Mecmuası'nda ve o dönemin Sabah gazetesinde çeşitli makaleler yayımladı.
Uzun ve başarılı eğitim hayatı boyunca birçok nişan ve madalya ile ödüllendirildi.
Asıl şöhrete, 1909 yılından 1 Kasım 1922ye, yanı saltanatın ilgasına kadar yürüttüğü vakanüvislikle kavuştu.
Osmanlı vakanüvislerinin sonuncusu sayılan Abdurrahman Şerefin eserlerinde güvenilir bilgiler verdiği, Osmanlı devletinin son dönemini anlatırken gerçekçi değerlendirmeler yaptığı kabul edilmiştir.
ESERLERİ:

  • Fezleke-i Târih-i Dûvel-i İslâmiyye (1883-84),
  • Târih-i Devlet-i Osmâniyye (2 cilt. 1891-92-1894-95, 1897-98-1900-01),
  • Zübdetûl Kısas (Kıssaların özü, 1899),
  • İlmi Ahlak (1900),
  • Tarihi Asr-ı Hazır (1915),
  • Harb-i Hazırın Menşei (Şimdiki Harbin Çıkışı, 1915-16),
  • Sultan Abdulhamidi Sani'ye Dair (Ahmet Refik Alünay ile, 1918),
  • Tarih Musahabeleri (Tarih Sohbetleri, 1920-21, 1923),
  • Umumi Coğrafya Coğrafyai Umrani (Bayındırlık Coğrafyası).

Ayrıca Lütfi Tarihi'nin (1845–49) olaylarını kapsayan 8. cildini yayıma hazırlamış, bu esere bir de önsöz yazmıştır.