Hit (688) Y-948

İhsan Ozanoğlu

Künyesi : Lakabı : Âşık İhsan Ozanoğlu
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi : 1907
Ö.Yeri : Kastamonu Ö.Tarihi : 1981
Görevi : Divan Şairi,Müdür,Öğretmen,Yazar Uzm.Alanı : Kültür Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-03-02 Güncelleyen : /0000-00-00

İhsan Ozanoğlu
Dedesi Âşık Mehmet, babası mevlithan ve tasavvuf musikişinası Şekerci Âşıkoğlu Ahmet Efendi'dir.
Ailesinden asker ve bilginlerden başka Âşık Ali, Âşık Mehmet, Âşık Bayraktar gibi birçok saz şairi yetişti.
Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Nasrullah İptidâi Mektebinden (ilkokul) sonra Dârülhilâfe Medresesinden mezun oldu. 1928 yılında İstanbul Öğretmen Okulunu dışarıdan sınava girerek bitirdi ve ilkokul öğretmenliğine başladı. Kastamonu'nun köylerinde on yıl öğretmenlik yaptıktan sonra şehir merkezindeki ilkokullardan birine atandı.
Kastamonu ve civarındaki bilginlerden dersler alarak Osmanlıcasını ve bilgisini artırdı. Safranbolulu Vasfi Hoca, Ahmet Asım Efendi, Hacı Hafız Ömer Aköz, Kaybanzade Halit, Müderris Salih Efendi hocaları oldu.
1946 yılında Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne getirildi. Kütüphane müdürlüğü sırasında Kastamonu'nun kültürel değerlerini araştırma, yayımlama fırsatını buldu. 1963 yılında bu görevinden emekliye ayrıldı.
Âşıklık geleneğini ve bağlama çalmayı Âşık Kemali'nin oğlu Âşık Hasan'dan öğrendi. Hem Dîvân hem de Âşık tarzında şiirler yazdı.
Dîvân şiiri tarzındaki eserleriyle geleneğe uyarak bir Dîvân oluşturdu. Âşık tarzı şiirlerini risaleler hâlinde yayımladı.
Ayrıca, Âşık edebiyatı hakkında bir inceleme kitabı yazdı. Kastamonu'nun yerel gazetelerinde yazı ve şiir yayımlamayı sürdürdü. Kastamonu halk türkülerinin derlenmesinde de önemli hizmetleri oldu, pek çok türkünün TRT repertuvarına girmesini sağladı.
Yazdığı kitap ve risalelerden ancak yüz on beş adeti yayımlandı. Yayımlanmayanlar Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, Ankara Etnografya Müzesi, Millî Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arşivlerindedir.

BAŞLICA ESERLERİ:

 • Atatürk Devrimi Destanı (1938),
 • Göklere Doğru (1938),
 • Zaferden Za­fere (1938),
 • Kastamonu Bilmeceleri (Nasıh Güngör'le, 1939),
 • Milli Şef Kastamonu'da (1939),
 • Kördüğüm (1939),
 • Âşık Edebiyati-Methal (1940),
 • Efe Yüreği (1942),
 • Zelzele Destanı (1943),
 • Halkevi Destanı (1946),
 • İnö­nü Destanı (1946),
 • Kastamonu El­ması (1946),
 • Üç Telli (1946),
 • Bülbül (1947),
 • Kastamonu Destanı (1952),
 • Kastamonu Köyleri (1952),
 • Kasta­monu Kütüğü (1952),
 • Kızılay Desta­nı (1952),
 • 30 Ağustos (1952),
 • Öğüt (1952),
 • Saz (1952),
 • Vasiyet (1952),
 • 29 Ekim (1952),
 • Turistik Kastamonu (1958),
 • Kastamonu'nun Yetiştirdiği Meşhur Adamlar Dizisinden Akkaftan (1958), Andelibi (1958),
 • Büyük Haydar Efendi (1958),
 • Ketenoğlu (1958),
 • Prof. Dr. Savni Huş (1958),
 • Celali(1959),
 • Nuhzadeler( 1959),
 • Şair Nedret (1959),
 • Candaroğlu İsmail Bey (1959),
 • Candaroğlu Kasım Bey (1959),
 • Hayreddin Atufi (1959),
 • Şeyh Ahmet Siyahi (1959),
 • Şeyh Muharrem (1959),
 • İsfendiyar Bey (1959),
 • Medhî(1959),
 • Hayreddin Hızır {1959),
 • Lâtifi (1959),
 • Hayreddin Evhad (1959),
 • Demircioğlu (1959),
 • Candaroğlu ibrahim Bey (1959),
 • Taşköprülüzadeler Hay­rettin Halil (1959),
 • Taşköprülüzadeler Ahmed İsamüddin (1959),
 • Yavuz'un Hocası Halimi Çelebi (1959),
 • Zeki Cemal Bakiçelebioğlu (1959),
 • Sadık Paşa (1959),
 • Çelenligil(1959),
 • Meftunî (1959),
 • Bedii (1960),
 • Mahvı (1960),
 • Meydani (1960),
 • Şâdi (1960)
 • Türabî (1960),
 • Üzengicioğlu (1960),
 • Yılanlıoğlu (1961),
 • Ahmet Kıral (1961).