Hit (737) Y-926

Hamid Hasancan

Künyesi : Prof. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1870
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1943
Görevi : Muhasebeci,Müdür Uzm.Alanı : İktisat
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Hamid Hasancan ;

İktisatçı ve eğitimcidir .
Yavuz Sultan Selim'in Hekimbaşısı Hasan Can ve Hoca Sadedin Efendi'nin torunlarındandır.
Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde orta, Mülkiye Mektebinin idadi kısmında lise öğrenimi gördü.
1889'da Mülkiyenin yüksek kısmını bitirdi, istanbul, Selanik, Bursa, Edirne liselerinde Genel Tarih, Hendese, Türkçe, Fizik-Kimya, Fen Bilgisi, Cebir, Um-i Mevalid, Coğrafya öğretmenliği yaptı.
1906'da İstanbul'a döndü. Maarif Nezaretinde (Millî Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Genel Müdürlüğü, daha sonra Rüştiye Mektepleri (Ortaöğretim) Genel Müdürlüğü yaptı.
1910'da İstanbul Hukuk Mektebinde Genel İktisat profesörlüğüne getirildi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyetini (Kızılay Kurumu) B. Ömer Akalın, Âkil Muhtar Özden, Adnan Adıvar gibi ilim adamlarıyla birlikte işler hâle getirdi.
Mütareke ve Kurtuluş Savaşı boyunca İstanbul'da bu kurumun fahri muhasebeciliğini ve ikinci başkanlığını yaptı.
TBMM Hükümetinin İstanbul temsilciliğini üstlendi.
Lozan Konferansına malî müşavir olarak katıldı: bir süre sonra bu görevden affedildi.
1926'da gittiği Fransa'da 1929'a kadar orada kaldı.
1930'da yeni kurulan Umumî Murakabe Heyeti üyeliğine getirildi.

Eserleri :

TELİF:

•Nasihat (1905).
•Çocuk Kıraat Kitabı (2 kitap, 1905, 1911).

ÇEVİRİ:

•İlm-i İktisat (3 cilt, Ch. Gide'den, 1914).