Hit (1234) Y-908

Hasan Kürdi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ban D.Tarihi :
Ö.Yeri : Şam Ö.Tarihi : 1735
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasan Kürdi ;

Mutasavvıfdır.
Tasavvufa yöneldikten sonra Şam'a gitti.
Orada ders verme ve eser yazmakla meşgul oldu.
İbn-i Arabi'nin iki eserine şerh yazdı.
Kabri Merc-i Dahdah kabristanındadır.

Eserleri :

•Şerh-i Fusüsiül-Hikem,
•Şerh-i Mevâkiu'n-Nücûm,
•Şerh-i Risûle-i Şeyh Reslân,
•Şerh-i İzzi,
•Şerh-i Auâmil-i Cürcaniye,
•Şerh-i Haşiye alâ Şerh-i Akâid (Kayrevâni'ye).

Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972)