Hit (1833) Y-900

Agah Paşa Osman

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Trabzon D.Tarihi : 1831
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1906
Görevi : Asker-Komutan,Kâtip,Muhasebeci Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Agah Paşa Osman
İlköğrenimini tamamladıktan sonra 1849'da kitabet (kâtiplik) mesleğine girdi. Daha sonra gönüllü olarak denizci askerliğine girerek İstanbul'a gitti. Gemi hocalığı ile kalyon kâtipliği görevlerinde çalıştı.
1852'de kendisine devlet tarafından ve İngiltere hükümetinden gümüş madalyalar verildi. Sakız adasına gitti. Oradan kitabet ve hesap görevleriyle terfi ederek Midilliye gönderildi. Kalyon kâtipliği rütbesiyle tersanede fabrikalar kâtibi oldu. Midilli'de bulunduğu sırada, Cezair'in Akdeniz valisi olan Hüsni Paşa'ya katılarak onun öncülüğünde ve binbaşı rütbesiyle Fırkâ-i Zabtiye azalığına, daha sonra da Hüdavendiğar, Hicaz, Pûrzerin vilâyetleri alaybeyliğine (sipahi askerlerinin başı) atandı.
1877'de İstanbul'da Meclis-i Fırka üyeliğinde daha sonra Van, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Kosova, Halep, Selanik, Manastır ve Ankara vilâyetleri alay beyliginde ve komutanlığında bulundu.
Mir-i Miran rütbesini kazandı. Emekli olduktan sonra Ankara'da yedi yıl İdare Meclisi üyeliğinde bulundu, ölünce Hacı Bayram Veli türbesinin civarındaki mezarlığa gömüldü. Şiirleri tasavvufi ve hikmetlidir.

ESERLERİ:

  • Divan,
  • Bülbülnâme,
  • Risale.


OSMAN AGÂH PAŞA
GAZEL
Etmez Hevâ-yı aşk ile asla karâr mevc Durmaz koşar sevâhil-i vaslı azar mevc
Icrâ-yı medd ü cezri tevâzu'la câ-be-câ Etmek diler o mâh- veşi der-kenâr mevc
Haddin taşırma hiddete gelsen de bahr-veş Cüşiş deminde sahili etmez güzâr mevc
Pervane gönlüm eyledi deryayı nura gark İzhâr edince şem'a-i ruhsâr-ı yâr mevc
Agâh anında çektiği var rüzgârdan Etmezdi yoksa yok yere feryâd ü zâr mevc

<