Hit (822) Y-839

Ethem Pertev Paşa

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1824
Ö.Yeri : Kastamonu Ö.Tarihi : 1872
Görevi : Çevirmen Uzm.Alanı : Devlet Adamı,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-22 Güncelleyen : /0000-00-00
Ethem Pertev Paşa
Özel öğrenim görerek yetişti.
Divan Kaleminde memurluk, Trabzon Valisi Halil Rıfat Paşa'nın yarımda mektupçuluk, Sadaret Kaleminde memurluk, Berlin'de sefaret kâtipliği yaptı. Bir süre de Tercüme Odası ve Muhasebat-ı Maliyede çalışıp çeşitli yerlerin kaymakamlığında bulunduktan sonra Paşa rütbesiyle Halep mutasarrıflığına getirildi (1886).Kastamonu valisi iken emekliye ayrıldı.Edebiyat dünyasında tanınması Fransızcadan yaptığı şiir çevirileriyle oldu.
Mecmu-i Fünûn, Hakayık-ul Vekayi gazetelerinde çıkan yazılarıyla Tanzimat nesrinin başarılı temsilcilerinden sayıldı.
Victor Hugo'dan çevirdiği Tıfl-ı Naim (Uyuyan Çocuk) çeviri şiiri, Şinasi'nin İstanbul Sokaklarının Tenvir ve Tathiri yazısına cevap olarak kaleme aldığı Av'ave (1865) başlıklı yergi yazısı, nüfus sorunu ile ilgili Îtlah'ül-Efkâr fi Akd'il-Ebkâr (1869) gibi makaleleriyle ünlüdür.