Hit (508) Y-834

Eyüb Sabri Paşa

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ermiye köyü / Yenişehir / Teselya D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 30 Eylül1890
Görevi : Asker-Komutan,Hoca Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Eyüb Sabri Paşa


Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur.
Bahriyeye girerek Tersâne-i Âmirede yetişti; çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra kaymakam, miralay ve 1885'te mirliva rütbesine yükseldi.
Mekteb-i Rüşdiyye-i Bahrîde müdürlük ve Mekteb-i Fünün-ı Bahriyyede hocalık görevinde bulunduğu bilinmektedir.
Uzunca bir süre de Hicaz'da memuriyette bulundu. Bu görevi sırasında bölgenin tarihiyle de ilgilendi. Hicaz'da yaptığı araştırmalar ve topladığı bilgiler daha sonra yazdığı eserlerin temelini oluşturdu.
Tasavvufta İdris-i Muhtefi meşrebine mensuptu.
Kabri de bu zatın Kasımpaşa'daki kabrinin ayak ucundadır.

Eserleri:

  • Mîr'atü'l Harameyn/Mir'at-ı Mekke ve'Mir'ât-ı Medine/Ahvâli Ceziretü'l-Arab(3 cilt, 1884, 1887, 1889),
  • Mahmûdü 's-Siyer (1870),
  • Riyâzü 7-Mukınin (Gazâlî'den, 1881),
  • Esbâbü'l-İnâye fi Tercemeti' Bidayeti'Nihâye (Gazâlî'den, 1889),
  • Tekmiletü'1-Menâ-sik (1875).
  • Vak'a-i Eshâb-ı Fil (1884).
  • Azüsü'l-Âsâr Şerh-i Kasîde-i Bânet Suâd (1874),
  • Târih-i Vehhâbiyân (1879, 1992).