Hit (1481) Y-814

Ahmet Mikdat Poyraz

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kesme / Divriği / Sivas D.Tarihi : 1871
Ö.Yeri : Vasgert / Erzincan Ö.Tarihi : 1939
Görevi : Öğretmen Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Azerice, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Mikdat Poyraz

Poyrazoğulları adıyla bilinen eski bir ailedendir. Öğrenimini küçük yaşta gittiği İstanbul'da Fatih Medreselerinde gördü.
Bir vaaz sırasında kürsüden hürriyet lehine konuşması nedeniyle Harput'a sürgün edildi. Harput'a giderken yolda kaçıp Divriği'deki amcası Bekir Ağaya sığındı. Üç ay sonra tekrar İstanbul'a döndü.
Yakalanarak doksan gün kadar hapis yattıktan sonra tekrar kaçtı. Divriği'ye geldi ve o sırada ölmüş olan amcasının hanımıyla evlendi.
Tekrar gitti. İstanbul'da takip edildiğini anlayınca Erzincan'a giderek İdadi Mektebinde (lise) öğretmenliğe başladı.
Kafkas ve Balkan Savaşı'na gönüllü olarak katıldı.
Erzincan, Bayburt, Artvin ve Trabzon'da öğretmenlik yaptı.
1936'da emekliye ayrılarak Erzincan'ın Vasgert Köyü'ne yerleşti. 1939 büyük Erzincan depreminde yaşamını yitirdi.
Arapça ve Farsçayı çok iyi derecede bilen Mikdat Poyraz'ın on biri manzum, on dördü mensur olmak üzere toplam yirmi beş eserinden beşi basılabildi.

ESERLERİ:

ŞİİR:

  • Ozanlar (1935).

DİĞER ESERLERİ:

  • Cevahir-ü Ef-kâr fi Keşfi'l-Esrar (1910),
  • Feryad-ı Dehşetengiz der Hakk-ı Trablusgarp (1911),
  • Şerefü 'l-Mücahidin (1915),
  • Tevhid-i Kainat (1915).