Hit (974) Y-797

Hakkı Muhammed Efendi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Nazilli D.Tarihi :
Ö.Yeri : Mekke Ö.Tarihi : 1897
Görevi : Hoca Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Hakkı Muhammed Efendi ;

İslâm bilginidir.
Nakşibendî şeyhlerindendir.
Abdullah Dehlevî'nin baş halifelerinden olup 1850'de Mekke'de ölen Hindu Muhammed Can Efendi'den hilâfet (vekâlet) alan Hacı Halil Efendi'nin talebesidir.

Eserleri :

•Hazînetü'l-Ebrâr ve Celîletû'l-Ezkâr (çev. Celal Yıldırım, 1977),
•Nusretûl-Cünûd ve Umdetü'ş-Şuhûd,
•Müferriku 'l-Halâyık,
•Sünûhât-ı Mek-kiyye,
•Tıbbul-Kur'ân ve Hubbu'r-Rahmân,
•Tefhîmü'l-îhvân fi Tecvîdil-Kur'ân,
•Ahkâmi'l-Mezâhib fi Etvâri'l-Lihâ ve'ş-Şevârib.