Hit (454) Y-791

Hadidi Çelebi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Yunanistan/Ferecik(Ferea) D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi :
Görevi : Hatip,Kadı,Müderris,Şair,Tarihçi Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Hadîdî Çelebi

Şair ve tarihçidir.
Hadidi mahlasını kullandı.
Bu mahlası alması bazı kaynaklara göre baba mesleğine, bazılarına göre ise kendi sanatının demircilik olmasına dayanmaktadır.
Demircilik ve hatiplik yaptı.
Zeyniye Tarikatına girdi. Sultan II. Bayezid devrine yetiştiğini söyleyen Çelebi, padişahın ihsanına mazhar olan şairlere dair bir listede yer aldı.
Medrese öğrenimi görerek kısa bir süre müderrislik yaptığı, ancak daha sonra bu görevinden ayrıldığına dair bilgiler de bulunmaktadır.
1500-01'deFerecik'tekiSüleyman Paşa Camiinin minaresindeki kitabeyi kaleme aldığı ve 1516'da Süleyman Paşa vakıflarının nazırı olduğu bilinmektedir
Kaside ve gazelleri ile tanındı.
Tek eseri manzum Osmanlî Tarihidir.
Seni Bey ve Latifi Tevarih-i Al-i Osman diye; Hammer ve Bursalı Mehmed Tahir Sehnâme-i Al-i Osman adıyla kaydetmiştir.
Yazma nüshaları: Esad Efendi Kütüphanesi 2081 (Süleymaniye),
Ali Emiri Kütüphanesi 1317 (Millet Kütüphanesi), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Tarih Yazmaları 1268, Königliche Bibliothek: 76 numaralarda kayıtlıdır (Berlin).
Hezec (aruz) vezninde yazılmış olan Tarih'i 6646 beyittir.
Esas tarih kısmına girmeden önce geleneğe uyarak eserine tevhid, münacat ve na'tla başlayan Hadîdi daha sonra kitabın telif sebebine geçer.
Bunun ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın methine dair İki uzun manzume vardır.
Tarihçi, kimi tasvirlerde sanatlı bir üslûp kullandı.
Aşık Çelebi tarafından beğenilmeyen şairlik yönünü Sehi Bey ve Latifi takdir ederler.
Tarih'inin sonlarında gazellerinin bulunduğu bir divanından bahseder, fakat günümüzde bunun varlığını gösterebilecek bir kayıt mevcut değildir.
Ancak bazı kaynaklarda şiirleri kaydedilmiştir.