Hit (1678) Y-790

Abdurrahman Haçkalı

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Trabzon / Akçaabat D.Tarihi : 1970
Görevi : Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Haçkalı ;

İslâm hukukçusudur.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1992) mezunudur.
Yüksek lisans (1995), ve doktorasını (1999) Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE'de tamamladı.
"İslâm Hukukunda Satım Akdiyle ilgili Şartlar" başlıklı yüksek lisans tezi ile "İzzuddin b. Abdisselam'da Maslahat Nazariyesi" başlıklı doktora tezini hazırladı.
Yüzüncü Yıl üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Makaleleri; İslâmi Araştırmalar Dini Araştırmalar, İslâm Hukuku Araştırmaları adlı dergilerde yayımlandı.
Türk Eğitim Sen üyesidir.

Eserleri :

İSLÂM HUKUKU:

•İslâm Hukuk Tarihinde Gayri İçtihat Metodunun Gelişimi (2004).

ÇEVİRİ:

•Zubdetu'l-Vusûl ilci Umdeti'l-Usûl (Kirmastizade Yusuf Efendi'den).