Hit (656) Y-789

İsmail Baha Sürelsan

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bursa D.Tarihi : 1912
Görevi : Müdür Uzm.Alanı : Müzik,Sanatçı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-07-23 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Baha Sürelsan :

1912 yılında Bursa’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde yüksek tahsilini de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. 1935 yılında memuriyete başladı. Tarım Bakanlığı’nın çeşitli kurumlarında 37 yıl hizmet etti. En son Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlük Baş müşaviri iken kendi arzusuyla 1972’de emekli oldu. Musiki çalışmaları sırasında Büyük Türk Müzikologu Rauf Yekta Bey’in (1871 – 1935) kütüphanesinden faydalandı. Ankara Radyo’sunda Musiki tarihi ve Form Bilgisi öğretmenliği yanında; İhtisas komisyonlarında, danışma kurullarında, jürilerde, kurs öğretmenliklerinde görev aldı. Ankara Üniversitesi senatosunun 1968 tarihli ve3998 sayılı kararı üzerine Profesörlük kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle öğretim görevlisi olarak tayin edildiği İlahiyat Fakültesi’nde emekli oluncaya kadar “Dini Türk Musikisi” dersini okuttu. Çeşitli mecmua ve gazetelerde Türk Mûsikî’sinin çeşitli konuları üzerinde birçok yazıları yayınlandı. Emekli olduktan sonra TRT’de Müzik Dairesi Bilimsel Araştırma ve Repertuar Kurulu Başkanlığı ve Ankara Radyosu Klasik Koro Şefliği görevlerini 5 yıl ifâ etti. Ayrıca fahri olarak yetiştirdiği birçok öğrencisinin arasından değerli sanatçılar yetişmiştir. 1991’de Türkiye Yazarlar Birliğince “Yılın Kültür Adamı” seçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesince 1991’de adına kurulan “Musikî Evi”nde koro şefliği ve mûsikî öğretmenliğini vefat edinceye kadar sürdürdü. Ülkemizde az sayıda sanatçıya nasip olan üstün yetenekleriyle, çevresine “hayat ve sanat öğretmenliği” yapan Türk Sanat Müziği Bestekârı müzikolog (Devlet Sanatçısı) İsmail Baha Sürelsan, 12 Nisan 1998 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ruhu şâd olsun.