Hit (819) Y-755

Hamit Er

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : her3367@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi : 01.01.1966
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Eğitimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Hamit Er

Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 01 Ocak 1966

Lisans: İlahiyat Marmara Üniversitesi 1989

Y. Lisans: Sos. Bil. Ens. Marmara Üniversitesi 1992

Doktora: Sos. Bil. Ens. Marmara Üniversitesi 1998

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi Mecmuası, Hoca ve Yazarları

· Doktora Tezi: 1699–1839 Arasında Osmanlı Devleti’nde Eğitim Müesseseleri ve Yenileşme-Modernleşme

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· “Problems of Attitute and Education in the Ottoman State”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 4–5, 513–521 (2000).

· “Dr. Avni Mahmud ve Türkiye’de Akıl Hastalıkları Eğitimi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, 10, 171–185 (2001).

· “XX. Yüzyıl Başlarında Japonya’da Eğitim”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 14, 143–159 (2002).

· “1933 Üniversite reformuna Yeni Bir Yaklaşım”, Tıp Tarihi Araştırmaları, 12, 18–40 (2004).

Bildiriler

· “The Problem of Mentality and Identity in Ottoman State”, The Third tri-annual EURASMES-Conference, Ghent, 1999.

· “AB ve Gelişmiş Ülkelerde Din Eğitimi”, Türkiye’nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu, Uluslararası sempozyum, Ankara 2003.

· To Educate Thoughtful Individual According to the Quran”, The AMSS 2000 Convention, Islam and Society in the 21th Century, Georgtown University, Washington DC. 13–15 Ekim 2000. (Bildiri kitapçığı yok)

· Er, H. ve Kazancıgil A. “1933 Üniversite Reformu” Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Bilim Bilançosu 1923–1998, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), , I, 59–104, Ankara 1999.

· “İlginç Bir Hekim: Dr. Avni Mahmud ve Dönemi”, VI. Tıp Tarihi Kongresi, İzmir, 22–24 Mayıs 2000.

· “Dinler Arası Evlilikler ve Din Eğitimi”, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Rize, 30 Eylül–2 Ekim 2005.

· Er, H. ve A. Zişan Furat, “Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi” Vefa Semtinin Dünü Bügünü ve Yarını Sempozyumu, İstanbul 3–5. 11,2006.

Kitap

· Darüfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, Hoca ve Yazarları, İstanbul 1993.

· Osmanlı Devleti’nde Çağdaşlaşma ve Eğitim, İstanbul 1999.

· Medreseden Mektebe Geçiş Sürecinde Darülhilafe Medreseler, İstanbul 2003.

· Yaltkaya, M. Ş., Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, İstanbul 1994, (Latinize ederek Eklerle Yayın).

· “Ahmet Ziya Akbulut ve Tarih-i Mimar-i Osmanî ve Edirne Sultan Selim Cami-i Şerifi”, Serhattaki Payitaht: EDİRNE, 353–361, Yapı Kredi Yayınlar, İstanbul 1999.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· “To Educate Thoughtful Individual According to the Quran”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 8, 171–176 (2001).

· “Kuran’a Göre Düşünen İnsan Yetiştirme”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 8, 177–182 (2001).

· “İlköğretim Okullarında ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 9, 255–266 (2002); Düzeltme: Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 11, 191 (Haziran 2003).

· “Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Çağdaşlaşma Çabaları”, Marife, Yıl 3, Sayı 1, 211–215 (Bahar 2003).

· “Bir Eğitim Kurumu Olan: Eyüp’te Hasan Hüsnü Paşa Tekkesi ve Vakfiyesi”, Tasavvuf, 11, 139–150 (Temmuz-Aralık 2003).

· “Bir Müderrisin Günlüğü: Osmanlı Biyografisine Yeni Bir Kaynak”, M. C. Zilfi’den Çeviri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 12, 89–99 (Aralık 2003).

· “Japonya’da Din Eğitimi”, Yoshiko Oda’dan çeviri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 14, 97–104 (Aralık 2004).

· “Darülfünun İlahiyat Fakültesi ve Dergisi Hakkında Yeni Bir Değerlendirme” Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 16 (2005), S. 69–100; Tıp Tarihi Araştırmaları, Sayı 14 (2006), S. 232–249.

· “Edward G. Browne’in Türklerle İlişkisi” Peter Chelkowski’den trc. Tıp Tarihi Araştırmaları 14(2006), S. 121–131.

website women affair open