Hit (2141) Y-75

Rahmi Eğini

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzincan/Kemaliye(Eğin) D.Tarihi :
Ö.Yeri : Erzincan Ö.Tarihi : 1909
Görevi : Çevirmen Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Rahmî Eğini

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Tahsilini İstanbul'da Ahaveyn Hoca'dan tamamladı.
H. 1327'de tayin edildiği Nüvvâb Mektebinin müdürü iken genç yaşta öldü.


Eserleri:

Enmûzecü'l Fıkh,

Üsâretül-Fünûn,

Şerh-i Maksûd,

el-İkdü'n-Namî alel-Câmi,

Devhatûl-Anâdil ala Tuhfetül-Avâmil,

Teftirü't-Tesnim fi'l-Kalbi's-Selîm,

el-Feyzü'l-Kudsi ale't-Tarsûsî,

Terceme-i Mir'at,

Gâliyetû 'n-Nevafic ale'n-Netâyic.