Hit (1544) Y-722

Mehmed Arif Bey

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1845
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1897
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : Hukuk
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmed Arif Bey ;

Hukukçu ve yazardır.
Öğrenimini Erzurum'da tamamladı.
Arapça, Farsça, coğrafya ve matematik okudu.
1861'de Dördüncü Ordu Meclisi Tahrirat Odasında görevlendirildi.
Bir yıl sonra ordu merkezi Erzincan'a nakledilince Erzurum Tahrirat Odasına geçti.
1865'te Erzurum vilayeti Meclis-i Temyîz-i Hukuk başkâtipliğine tayin edildiyse de, meclisin kapatılması üzerine 1867'de yeni oluşturulan Meclis-i Deâvi (Dava Meclisi) başkâtipliğine ve ertesi yıl sorgu hakimliğine getirildi.
1869'da Divân-ı Temyiz-i Vilayet başkâtipliğine tayin edildi.
Yaklaşan 1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı için hazırlık yapılırken mahkeme başkan Nafiz Paşa ile birlikte, biri medreselerdeki öğrencilerden oluşan, gönüllü iki tabur askerin toplanmasına yardımcı oldu.
Kendisi de Milliye Taburunun sağ kol ağası olarak görev aldı.
Anadolu Ordusu Başkomutanı Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın, kendisinin mühimine başkâtipliğini teklif etmesi üzerine, 13 Nisan 1877'de temyiz başkâtipliği üzerinde kalmak üzere bu göreve getirildi.
Savaş sırasında ve daha sonra Çekmece ve Çatalca'daki ordu merkezinde Ahmet Muhtar Paşa'nın hizmetinde bulundu.
Savaşın ardından 1878'de Divân-ı Temyîz-i Vilâyet Başkâtipliğinden Temyiz Mahkemesi Hukuk Dairesi Zabıt Başkâtipliğine geçti.
Ancak Girit'te ihtilâl patlak verince yine Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ,
maiyetinde oluşan heyetin yazı işleri başkâtipliğine getirildi.
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında Preveze'de başlayan sınır görüşmeleri için kurulan Tashîh-i Hudûd Komisyonuna birinci delege tayin edilen Ahmed Muhtar Paşa'nın yanında hizmete devam etti.
Görüşmeler sona erince eski görevine döndü.
Ancak aradan bir ay bile geçmeden 1879'da iki görevi birlikte yapmak üzere Adliye Encümeni Mümeyyizliğine getirildi.
13 Haziran 1880'de istanbul Bidayet Mahkemesi savcılığına, 1880'de aynı mahkemenin Birinci Hukuk Dairesi üyeliğine tayin edildi.
Mehmed Arif Bey 1870'te sâlise,
1877'de saniye sınıfı mütemayizi,
1885'te ûlâ sınıf-ı sânisi,
1888'de ûlâ sınıf-ı evveli rütbeleriyle ödüllendirildi.
Kendisine 1877'de dördüncü rütbeden nişân-ı Âlî-i Osmânî ile,
1891'de de ikinci rütbeden Mecîdî nişanı verildi.
Batıyı ve Doğuyu iyi tanıyan son dönem Osmanlı aydınlarındandı.

Eserleri :

• Binbir Hadîs-i Şerif Şerhi (1901-1909),
• Başımıza Gelenler (1910).


Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort