Hit (1420) Y-705

Ahmet Cevat Emre

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Girne D.Tarihi : 1887
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1961
Görevi : Gazeteci Uzm.Alanı : Dil Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Cevat Emre
Ortaöğrenimini memleketinde tamamladı.
Kuleli Askeri İdadisi mezunu. Mekteb-i Harbiyede öğrenci iken siyasi suç işlediği gerekçesiyle yetmiş sekiz arkadaşıyla birlikte Trablusgarb'a sürüldü (1895).
Avrupa’ya kaçarak Jön Türklerin siyasal faaliyetlerine katıldı.
II. Meşrutiyetin ilanı üzerine (1908) istanbul'a dönerek gazeteciliğe başladı.
Sura-yı Ümmet ve yönettiği Siper-i Saika gazetelerine yazdı.
1909'dan itibaren Darülfünunda (İstanbul Üniversitesi) Türkçe dilbilgisi ve Türk edebiyatı dersleri (1912) verdi.
Cumhuriyetten sonra dil ve harf devrimi çalışmalarına katılıp, alfabe komisyonunda bulundu (1928).
Türk Dil Kurumunun kuruluşundan itibaren ölümüne kadar çeşitli kollarında görev aldı.
5. Dönem Çanakkale Milletvekili seçildi.
Muhit adlı fikir ve sanat dergisi de (1928-32) çıkarmış olan Ahmet Cevat'ın fikir hayatı ve siyasal tutumları dönem dönem değişip çelişkiler göstermiştir.
Mütareke yıllarında harf değişikliğine karşı düşünceler savunduğu ve Türkçülüğü eleştirdiği halde, Cumhuriyetten sonra harf ve dil devriminin en hızlı savunucuları arasında yer aldı.
ESERLERİ:

 • Lisan-ı Osmanî / Sarf ve Nahiv (1912),
 • Muhtasar Türkçe Gramer (1928),
 • Türkçe’nin Hint-Avrupa Dilleriyle Mukayesesi (1933),
 • Türkçe’de Kelime teşkili Hakkında Bir Anket (1933),
 • Türkçenin Etimolojisi İçin Metod Araştırmaları (1934),
 • Eski Türk Yazısının Menşei (1938),
 • XTV. Asır Betikleri (1942),
 • Türk Dil Bilgisi (1945),
 • Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri (1947),
 • Türk Lehçeleri Mukayeseli Grameri I / Fonetik (1949),
 • İki Neslin Tarihi (anılar, 1960).