Hit (2041) Y-626

Abdülaziz Bekkine

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul / Mercan D.Tarihi : 1895
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 02.Kas.52
Görevi : Mutasavvıf,Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülaziz Bekkine
Kazanlı bir ailenin çocuğudur,
İlim erbabı bir aile ortamında büyüdü ve okul öncesi Kaptanpaşa Camii imamı Halil Efendi'den Arapça ve Kur'an dersleri aldı.
Daha sonra Darüttedris Mektebini bitirdi.
1910'da ailesiyle birilikte Kazan'a göçtü.
Rus İhtilâli ve babasının ölümü dolayısıyla Buharaya geçti ve orada da tanınmış bilginlerden ilim tahsil etti.
1921'de tekrar İstanbul'a yerleşti.
Burada da Bayezit Medresesine devam etti.
Medrese arkadaşlarından Mehmet Zahid Kotku vasıtasıyla Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî'nin halifelerinden Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendiyle tanıştı ve tasavvufî eğitimini ondan aldı.
Ömrü boyunca çeşitli İstanbul camilerinde imamlık yaptı.
Yazar Nurettin Topçu üzerindeki etkisiyle tanındı.
ESERLERİ:

  • Ramuzu'l-Ehadis / Hadisler Deryası Tercümesi (2 cilt, yay. haz. Lütfi Doğan - M. Cevat Akşit, 1980)