Hit (1021) Y-606

Yavuz Unat

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1965
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Bilim Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Yavuz Unat ;

Bilim tarihi araştırmacısıdır.
Konya Endüstri Meslek Lisesi (1982), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı (1987) mezunudur.
1987 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam etti ve 1988 yılında da aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
1990 yılında, "Ali Kuşçu'nun 'Risâlat al-Fathiyya Adlı Eserinin, Gök Küreleri Üzerine Olan Dördüncü ve Beşinci Makaleleri Üzerine Bir Çalışma" adlı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.
1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü doktora programını kazanmıştır.
1996 yılında "Fergâni'nin 'Kitûb el-Fusül' Adlı Kitabı. Üzerine Bir İnceleme'' konulu doktora tezini tamamlamıştır.Bu doktora tezi, Amerika'da Harvard Üniversitesinde İngilizce olarak El-Fergânî, The Elements of As-tronomy (ed. Şinasi Tekin ve Gönül Alpay Tekin, 1998) adıyla yayımlanmıştır.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent olmuştur.
Unat, astronomi tarihi ve bilim tarihi alanında çeşitli çalışmalar yapmıştır.Makale ve çevirileri Bilim ve Felsefe Metinleri, Felsefe Dünyası, Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Belleten, TDV İslâm Ansiklopedisi, DTCF Dergisi, Osmanlı, Yeni Türkiye, OTAM, Bilim ve Ütopya, Düşünen Siyaset, Türkler, Bilge dergi ve ortak kitaplarında yayımlanmıştır.
Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Eserleri :

•Bursalı Mehmed Tâhir Bey'in Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri Adlı Eseri (Remzi Demir ile, 1995), •Ahmed Cevdet Paşa-Takvîmül-Edvâr (Takvimler) (Remzi Demir ile, 1996),
•El-Fergânî-The Elements ofAstronomy (Gönül Alpay Tekin ile, 1998),
•İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi (2001),
•Seyyid Ali Paşa-Miratü'l-Alem (Evrenin Aynası)-Ali Kuşçu'nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi (2001),
•Bilim Tarihi Kılavuzu-Bilginler ve Yapıtları (Melek Dosay, Remzi Demir, Hüseyin Gazi Topdemir, İnan Kalaycıoğlu, Yasemin Emlü ile, 2002),
•Cezeri-el-Câmi beynel-ilm ve'l amel en-Nâfi Fi Sınaâti'!l-Hiyel (Sevim Tekeli ve Melek Dosay ile, 2002).

Ayrıca ders kitapları da yazdı.