Hit (2059) Y-4882

Muvaffak el Mekki el Harezmi Muvaffak b. Ahmed b. Muhammed Ebul Müeyyed

Künyesi : Ebül Velid Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Harezm Ö.Tarihi : 568/1172
Görevi : Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2016-07-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Muvaffak el-Mekki, el-Harezmî; Muvaffak b. Ahmed b. Muhammed, Ebü’l-Müeyyed (veya Ebü’l-Velîd)

Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, edîb. 
Künyesi, Ebü’l-Müeyyid veya Ebü’l-Velîd olup ismi, Muvaffak bin Ahmed bin Muhammed’dir. 
Aslen Mekke'lidir. Harezm’de yerleşti. Mekkî ve Harezmî nisbet edildi. Meşhur nahiv âlimi ez-Zemahşerî'nin öğrencilerindendir.
Hanefî mezhebi fıkıh bilgilerinde ve hitâbette meşhûr oldu. 
Harezm Câmii’nde hatîblik yaptı. Birçok talebe yetiştirdi. 
568 /1172 yılında Harezm’de vefât etti.
Nasır bin Abdüsseyyid Matrizî, ondan lügat ilimlerini öğrendi. 

Eserleri:
Menâkıb-ül-İmâm-il-a’zam Ebî Hanîfe
Menâkıb-ı Emîr-ül-mü’minîn Ali bin Ebî Tâlib