Hit (2353) Y-483

Abdulhalik Bakır

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kümbetler köyü / Kerkük / Irak D.Tarihi : 01.06.1956
Görevi : Tarihçi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulhalik Bakır
İlkokulu Kümbetler ilkokulunda okudu, orta öğrenimini Kerkük Garbiye Okulu ve Kerkük Lisesinde tamamladı.
1976'da yüksek öğrenimi için Türkiye'ye geldi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü (1981) mezunu.
Yüksek lisansını AÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında (1985),doktorasını Ankara Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalında (1990) tamamladı.
Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünde profesörlüğe yükseldi.
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı (1993-) görevini üstlendi,
İlgi alanları, ortaçağ tarihi ve medeniyeti, bilim ve teknoloji tarihidir.
Belleten, MEB Din öğretimi, F.C Orta-Doğu Araştırmaları dergilerinde yazdı.
TDV İslâm Ansiklopedisi için madde hazırladı.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • Hz. Dönemi (1991),
  • Ali b. Ebi Talib (R..A. - Hayatı Kişiliği ve Faaliyetleri (1999).
  • Ortaçağ İslâm Dünyasında Itriyat. Olda, İlaç Üretimi ve Tağşişi (2000
  • Ortaçağ islâm Dünyasında Taş ve Toprak Ma'mulleri Sanayi (2001),
  • Ortaçağ İslâm Dünyasında Madenah ve Maden Sanayi (2002).

ÇEVİRİ:

  • el-Makrizî-Emevi-Haşimi Çekişmesi (irfan Ayçan ile, 1993).
  • Halife b. Hayat-Tarihu Halife b. Hayat (Halife b. Hayat Tarihi) (2001).
  • Orta çağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler (2004).