Hit (555) Y-481

Tevhid Bakan

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Korucuk köyü / Pasinler / Erzurum D.Tarihi : 1951
Görevi : Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Tevhid Bakan
Korucuk Köyü İlkokulu (1964),Erzurum İmam Hatip Lisesi (1971),
Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü (1975) mezunu. Yüksek Lisans ve doktorasını Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.
Memuriyete Diyanet İşleri Başkanlığında Ankara müftü yardımcısı (1975) olarak başladı.
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi (1982), daha sonra da aynı fakültede Temel İslâm Bilimleri Bölümü Hadis Bilim Dalında öğretim üyesi (yardımcı doçent, 1994) olarak görevini sürdürdü.
ESERLERİ

  • Mutezileye Göre Ashabın Adaleti,
  • Hz. Ali'nin Sahifesi mi el Cami!ası mı?
  • Hz. İsa'nın Katli İddiası,
  • Kadi Abdülcebbar Hayatı ve Hadisçiliği,
  • Sehl b. Huneyf,
  • Er Reşid el Atar

TEZ:

  • Mutezile'nin Hadis Görüşleri ( Yüksek lisans–1987)
  • Ashabın Adaleti ( doktora-1993)